Prelegenci / Organizatorzy / Komitet Naukowy / Komitet Organizacyjny


LISTA ORGANIZATORÓW I SPONSORÓW PM Nights 2021:

•  Koło Zarządzania Projektami SOLVER.
•  Wydział Organizacji i Zarządzania.
•  Politechnika Śląska.

       


LISTA PATRONÓW I PARTNERÓW PM Nights 2021:

•  IPMA Polska.
•  Sambors.pl
•  Portal: dlaStudenta.pl.
•  Project Manager Karolina Jarocka.

•  Śląska Grupa Regionalna IPMA Young Crew Polska.
•  Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.


         


KOMITET NAUKOWY PM Nights 2021:

•  dr hab. inż. Marek Wirkus, Politechnika Gdańska
•  dr hab. Paweł Cabała, UE w Krakowie
•  dr hab. inż. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska
•  dr Joanna Rzempała, Uniwersytet Szczeciński
•  dr inż. Seweryn Tchórzewski, Politechnika Śląska
•  dr inż. Mateusz Trzeciak, Politechnika Śląska
•  prof. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska
•  dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk, Politechnika Śląska
•  dr inż. Marzena Podgórska, Politechnika Śląska
•  dr inż. Agnieszka Gaschi – Uciecha, Politechnika Śląska
•  dr inż. Dariusz Buchczik, Politechnika Śląska
•  dr inż. Iwona Zdonek, Politechnika Śląska


KOMITET ORGANIZACYJNY PM Nights 2021:

• dr inż. Seweryn Tchórzewski – kierownik konferencji
• mgr Paulina Major – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
• Tomasz Tarnowski – zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego
• Arkadiusz Dokupil – zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego
• mgr inż. Filip Liebert – wsparcie ICT oraz strona internetowa konferencji
• Ania Wieczorek – grafiki
• Dominika Judzińska, Paulina Banasik, Wojciech Michalik – promocja konferencji
• Katarzyna Duda, Agata Tużnik – kontakt ze studentami
• Albert Strzedulla, Dawid Łączyński – strona internetowa i bazy danych konferencji
• Aleksandra Chojnowska – ice breaker
• Martyna Durczak, Piotr Kluba – kontakt z partnerami medialnymi